Betaalt
je werkgever? 

Je kunt je werkgever vragen de kosten te vergoeden. De kosten zijn voor hem aftrekbaar van de belasting. Ook hij heeft er belang bij dat je lekker in je vel zit, je verder ontwikkelt of weer snel beter bent. Je reïntegratietraject betalen is veel goedkoper voor je werkgever dan het langdurig doorbetalen van je loonkosten bij onnodig lang verzuim doordat je niet herstelt. Kijk ook eens na of het onder de CAO valt.

Wat is aftrekbaar van de belasting?

Je kunt de kosten van de inkomstenbelasting aftrekken. De coaching moet dan gericht zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis met het oog op verwerven van inkomen. Ondernemers en werkgevers kunnen de kosten ook aftrekken. Meer informatie vind je bij de belastingdienst of bij je belastingadviseur.

PGB/UWV/
ziektekostenverzekering

Voor vergoedingsmogelijkheden bij een PGB of UWV neem je contact op met de betrokken instanties. Coaching wordt niet vergoed op de basis zorgverzekering. Wellicht wel op een aanvullend pakket. Dit kan je navragen bij je eigen zorgverzekering.