[wpcol_1quarter id=”” class=”” style=””] [/wpcol_1quarter] [wpcol_3quarter_end id=”” class=”” style=””]

LOOPBAANCOACHING > WELKE VERGOEDING KAN JE KRIJGEN?

De kosten die je maakt voor loopbaancoaching kan je aftrekken van de belasting. Je kunt ook aan je werkgever vragen of deze de kosten vergoed.
 
Kosten voor loopbaanbegeleiding zijn aftrekbaar van belastingen

Hierbij wil ik je informeren over hoe je de kosten van een loopbaantraject kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Als particulier kun je kosten (incl. BTW) als scholingskosten aftrekken, mits het doel ervan het verkrijgen van een (nieuwe) baan is. Er moet voor de aftrekbaarheid dus altijd verband bestaan met inkomensverwerving.

“Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaan-begeleiding onder voorwaarden aftrekbaar. Er moet voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’. Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomsten belasting als scholingskosten aftrekken. Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen. De studie of opleiding moet verband houden met:

o een verbetering van uw financiële economische positie;

o een behoud van de beroepspositie.

Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige begeleiding of toezicht van een derde.”

(bron: Kluwer Belastinggids 2009)

Bijna alle kosten voor loopbaanbegeleiding zijn aftrekbaar, alleen reiskosten niet. Er is een drempel van € 500,- Ook als de kosten voor rekening van je partner zijn gekomen zijn ze aftrekbaar. Fiscale partners hebben ieder hun eigen scholingsuitgaven. De kosten zijn alleen aftrekbaar als ze daadwerkelijk betaald zijn in het jaar waarover de belastingaangifte wordt gedaan. (Belangrijk dus de nota in één belastingjaar te betalen, anders wordt er tweemaal rekening gehouden met de € 500,=drempel!).
[/wpcol_3quarter_end]